Level Power & Automation utvikler grønne løsninger

  1. Home
  2. Press Release
  3. Level Power & Automation utvikler grønne løsninger

Smart energioptimalisering for maritim sektor

Level Group leverer systemer som hjelper rederier og andre industriselskap med å få kontroll på kostnadene, ikke minst ved å redusere energiforbruket betraktelig.

Rederiet OH Meling er en av selskapets mange fornøyde kunder. I samarbeid med Level Group har de vært gjennom et år med energiledelse på sine supply-skip, og de ser nå tydelige resultater.

– I transit-modus sparer vi for eksempel ca. 20 prosent drivstoff sammenlignet med tidligere. Nå har vi full kontroll på forbruket. Mens vi tidligere sendte driftsrapportene i land en gang i måneden, kan vi nå sitte på kontoret å følge skipene live gjennom alle operasjoner, og vi har full kontroll på forbruket både om bord og på kontoret, til enhver tid, presiserer QHSE Manager i OH Meling, Geir Danielsen.

Level Power & Automation har utviklet systemet LETS (Level Energy Tracking System) som har vist seg å gi store besparelser på skip, men kan gjerne også være med på digitaliserings-prosjekter på andre plattformer. Nylig gjennomførte de et spennende prosjekt mot fiskeoppdrett, satt opp for kunde i Azure sin IoT Hub portal. Stor fleksibilitet og høy kompetanse innen både automatisering og digitalisering gjør dem til en perfekt match for kunder som nå ønsker å få en bedre overvåkning av sine systemer, enten det er snakk om energiprosjekter, IoT, datainnsamling eller effektivisering.

Store besparelser med små investeringer
Innenfor energibesparelse har Level Power & Automation siktet seg inn på å finne gode løsninger for de “lavthengende fruktene” som krever små investeringer på skip, og dette har vist seg å gi store besparelser for rederiene som nå har tatt dette i bruk. De bruker en kombinasjon av digitalisering og energiledelse til å komme frem til de gode resultatene. I motsetning til større tiltak som for eksempel batterihybridisering, så snakker vi her om små investeringer som potensielt kan gi meget stor reduksjon i energiforbruket, samt at man får full kontroll over hvordan skipet presterer i de forskjellige operasjonsmodusene.

Grønne løsninger og skreddersøm
Den innovative gruppen består av flere teknologibaserte selskap og har et stort fokus på grønne, miljøvennlige løsninger – som vil bli stadig viktigere i årene som kommer. Dette spenner over alt fra vannrensing for oppdrettsanlegg og industri, til fornybar energi og hybridløsninger på skip og oppdrett, samt overvåkning i skyen av alle parametere.

Selskapet har hatt mye å gjøre, tross tøffe tider i markedet, med god vekst innen automasjon og digitalisering de siste årene.

Daglig leder i Level Power & Automation, Stig Blomseth, tror noe av årsaken er fleksibilitet til å gi kundene skreddersøm, til en overkommelig pris.

– Et eksempel på dette er leveransen av et alarmsystem vi i disse dager setter i drift om bord på cruiseskipet The World, der leverandører som tilbyr «faste pakker» ikke hadde mulighet til å levere det som ble forespurt, forteller Blomseth.

Kontaktinfo:

Stig Blomseth
Daglig Leder
LEVEL Power & Automation
Tlf: +47 905 96 162
stig.blomseth@levelgroup.no

John Martin Bastholm
Sales Engineer
LEVEL Power & Automation
Tlf: +47 922 28 424
john.martin.bastholm@levelgroup.no

Les mer på: levelpower.no