Level Group fortsetter å vokse. Denne uken rundet de 100 ansatte, fordelt på 11 selskap.

– Eller er det 12 nå, spør CEO Helge Stava.

Det er god stemning på Levelbygget, sør i Karmsundgata. Like før jul ble store deler av Level Group samlet under ett tak, i nyoppussede lokaler, og årsoppgjøret for 2017 viser grønne tall. Omsetningen var i overkant av 165 millioner. Selv eier og CEO, Helge Stava, sliter med å holde oversikten.

– At vi sysselsetter 100 personer betyr at vi har nådd et hårete mål som ble satt for noen år siden. Disse jobber i 11 forskjellige Level-selskap, eller er det 12 nå, spøker Stava, og medgir at han er svært fornøyd med utviklingen.

– Vi er en arbeidsgiver som tiltrekker høyt kvalifisert personell innen ulike områder. Den røde tråden i det vi holder på med er at vi leverer tjenester, løser utfordringer og yter service. I tillegg jobber vi med mennesker, vi skaper relasjoner på tvers av bransjer og fag, og her er vi veldig gode, presiserer han.

Eiere som tør å satse

Level Power & Automation er det eldste selskapet i gruppen. Her er det Stig Blomseth som er daglig leder, og han ønsker alle de nye tilskuddene velkommen.

– Det er veldig positivt at vi nå er samlokalisert. Vi har fått bedre samarbeid mellom selskapene. En ny giv i nye, flotte lokaler, forteller Blomseth.

Han er takknemlig for å ha aksjonærer som tenker langsiktig.

– En av fordelene med å være med i gruppen, er at vi har eiere som ønsker og tør å satse, og dette er viktig for oss i forhold til utviklingsarbeid og videre vekst.

Jobber for hverandre

Det selskapet som har opplevd størst vekst i gruppen, er Level Personal, som driver med rekruttering og bemanning. De har, i tillegg til de faste ansatte, over 100 konsulenter og fagarbeidere utleid til kunder, og omsatte i fjor for rundt 60 millioner.

Daglig leder Tor Arne Egeland innrømmer at det har gått fort i svingene, men er ikke bekymret.

– Vekst er en naturlig del av det å drive business, på samme måte som i livet ellers. Det kan oppstå utfordringer og ubalanse når noen deler vokser raskere enn andre, men veksten i Level Group er absolutt håndterbar, sier Egeland, og utdyper.

– Gruppen fungerer godt som en helhet. Vi jobber for hverandre og kjemien mellom de ulike selskapene er veldig bra, så alt ligger til rette for at vi går en lys fremtid i møte.

Menu